Брояч

16 април 2012г – Човекът и природата

Жизнени процеси при растенията и животните

Разнообразието  на живата природа

16 април 2012г – Човекът и обществото

Освобождение

Възраждане

XIX-XXV

16 април 2012 – Математика

Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число-І

Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число-ІІ

16 април 2012 – Български език

БЕ- Обобщение-І вариант

БЕ- Обобщение-ІІ вариант

Литература-ІІІ

Дума. Преговор

Части на речта. Преговор

Части на речта. Преговор-2

13 март 2012г.

Минало свършено и минало несвършено време на глагола

Първо българско царство-тест

Раждането на второто българско царство

Ред на действията при пресмятане на числови изрази

27 февруари 2012г.

Природа тест № 4

Тест- Слънчева система

ЖИЗНЕНИ ПРОЦЕСИ

Размножаване на растенията

РАСТЕНИЯТА- ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ХРАНА-4 КЛ

Тест- България до ХІV век

тест по Човек и Общество Първо Българско царство

Части на речта(глагол)

30 януари 2012г.

АЗ И ЧИСЛАТА- 4 КЛ

ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕМЯТА ОКОЛО СЛЪНЦЕТО-4 КЛ

Дума. Строеж и значение-І вариант

Дума. Строеж и значение-IІ вариант

Наследството на древните цивилизации в България

Планетата Земя

Умножение и деление на естествени числа с едноцифрено число-I

Умножение и деление на естествени числа с едноцифрено число-II